17.6.2018 smo na poligonu PGD Mislinja izvedli izobraževalni dan na nivoju GZMD. Usposabljanja se je udeležilo 26 kandidatov.

Predstavljene so jim bile različne teme na področju gasilstva. 

12.6.2018 je 9 gasilcev iz naše gasilske zveze odšlo na pomoč v Črnomelj, kjer so pomagali pokrivati poškodovane strehe. Udeležili so se člani iz gasilskih enot PGD Legen, PGD Pameče - Troblje in PGD Turiška vas.

25.5.2018 se je 12 gasilcev iz naše gasilske zveze udeležilo praktičnih vaj z IDA na Muti. Vaje so potekale pod nadzorom inštruktorjev iz GZDD.

Na vajah so gasilci obnovili znanje za gašenje notranjih požarov.

 

Kurjenje kresov lahko pomeni nevarnost za udeležence kresovanja in tudi nevarnost za nastanek požara v naravnem okolju in drugod na prostem. Vsi, ki nameravate ob prvomajskih praznikih kuriti kresove, upoštevajte napotke za varno kurjenje:

  • Najprej očistite okolico kurišča kresa vseh gorljivih snovi in ga obdajte s kamenjem, peskom.
  • Za prižiganje in kurjenje kresov ne uporabljajte vnetljivih, eksplozivnih snovi.
  • Kres naj ves čas nadzoruje odrasla oseba.

Po kurjenju žerjavico povsem pogasite in kurišče, če je mogoče, prekrijte s peskom ali zemljo.

Gasilsko društvo

Gasilska zveza

Kategorija

PGD Slovenj Gradec

GZMD

IV.

PGD Mislinja

GZMD

III.

PGD Dolič - Šentflorjan

GZMD

II.

PGD Pameče Troblje

GZMD

II.

PGD Podgorje

GZMD

II.

PGD Šmartno

GZMD

II.

PGD Stari trg

GZMD

II.

PGD Raduše

GZMD

I.

PGD Sele vrhe

GZMD

I.

PGD Legen

GZMD

I.

PGD Dovže

GZMD

I.

PGD Turiška vas

GZMD

I.

PGD Golavabuka

GZMD

I.

PIGD Adient

GZMD

I.

  Ime in priimek   PGD Funkcija
1 KAŠNIK JOŽE   GZMD Predsednik GZMD
2 SMRTNIK BRANKO   SLOVENJ GRAD. Namestnik predsednika GZMD
3 PUŠNIK JAKA   DOVŽE  
4 BOROVNIK MIHA   MISLINJA   
5 RAKOVNIK ALEŠ   DOLIČ-ŠENTFLORJ.  
6 KLEMENC DIMITRIJ   TURIŠKA VAS  
7 ŽUŽEL IVAN   GOLAVABUKA  
8 GRADIŠNIK ALBERT   ŠMARTNO  
9 PEČOLAR JOŽE   LEGEN  
10 KAVNIK JANEZ   PAMEČE - TROBLJE  
11 KAC IVAN   STARI TRG  
12 Dr.PUNGARTNIK PETER   SELE - VRHE  
13 OSREDKAR MILAN   PODGORJE  
14 NAVODNIK TOMO    RADUŠE  
15 PIGNAR MATJAŽ     ADIENT   
  ime in priimek PGD
1 SEŠEL ZDRAVKO Poveljnik GZMD
2 SUŠEC Uroš GZMD
3 ČODERL Miha GZMD
4   GZMD
5 ŠTALEKAR TADEJ GZMD Golavabuka
6 LAVRE ŠTEFAN GZMD Turiška vas
7 KAMNIK BLAŽ Pameče - Troblje
8 POPIČ MATJAŽ Raduše
9 RAKOVNIK Tomaž Dolič-Šentflorjan
10 URBANCL ZVONKO Dovže
11 ABER Boštjan Šmartno
12 VREČAR Aleksander Legen
13 ŠTUMBERGER Marjan Slovenj Gradec
14 LAHOVNIK BLAŽ Sele-Vrhe
15 DREN Peter Podgorje
16 ŠPEGEL Dani JC-NTU
17 ŽUPANEK Iztok Stari trg
18 SEŠEL Stanislav Mislinja
19 KAŠNIK JOŽE Obč.poveljnik M
20 GRADIŠNIK MATEJ Obč.povel. MO